Yearly Archives: 2015

Bản tin tháng 10 và tháng 11

Vui lòng xem bản tin tháng 10 và 11 năm 2015 bên dưới: Tháng 10: Bản tin tiếng Hoa Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng Việt Tháng 11: Bản tin tiếng Việt Bản tin tiếng Anh Bản tin tiếng…

Continue reading »

Newsletter Icon

Bản tin Tháng 6

Vui lòng xem bản tin Tháng Sáu năm 2015 (Số 11) của trường ở bên dưới Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào về một số thông tin được đề cập trong bản tin, xin vui lòng…

Continue reading »

Newsletter Icon

Bản tin Tháng 5

Vui lòng xem bản tin Tháng Năm năm 2015 của trường ở bên dưới Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Hoa Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào về một số thông tin được đề cập trong bản…

Continue reading »