Monthly Archives: May 2015

Newsletter Icon

Bản tin Tháng 5

Vui lòng xem bản tin Tháng Năm năm 2015 của trường ở bên dưới Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Hoa Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào về một số thông tin được đề cập trong bản…

Continue reading »

Bản tin tháng 4 năm 2015

Vui lòng xem Bản tin hàng tháng của Trường Quốc Tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương ở bên dưới để được cập nhật về các sự kiện sắp tới của trường. Bản tin tháng tư Bản tin còn…

Continue reading »