Monthly Archives: June 2015

PTC

Họp phụ huynh

In Uncategorized

Kính gửi Quý Phụ huynh, Nhà Trường sẽ tổ chức cuộc họp Phụ huynh học sinh trong khoảng thời gian từ 29/6 – 3/7. Trong cuộc họp này, Phụ huynh có thể thảo luận về kết quả kỳ thi cuối…

Continue reading »