Monthly Archives: November 2015

Book Fair

Ngày hội sách

In Uncategorized

Trường Quốc tế Singapore tại thành phố mới Bình Dương vui mừng thông báo Ngày hội sách sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2015, từ 9h00 sáng đến 4h00 chiều, tại phòng Hội trường…

Continue reading »