Monthly Archives: December 2018

images

Bản tin Tháng 11 Năm 2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 11/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG LỄ HỘI HALLOWEEN NỘI QUY GIÀY DÉP THI HỌC KỲ 1 CUỘC THI…

Continue reading »