Bản tin tháng 01/2019 Trường Quốc tế Singapore Thành Phố Mới Bình Dương

news1-64x64

Kính gửi Quý Phụ Huynh,

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 01/2019 như sau:

 • THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
 • TẾT NGUYÊN ĐÁN
 • NỘI QUY GIÀY DÉP
 • HỌP PHỤ HUYNH
 • KHEN THƯỞNG
 • CHƯƠNG TRÌNH OUTWARD BOUND
 • HỘI CHỢ GIÁNG SINH

SỰ KIỆN SẮP TỚI

 •  Ngày 25/01 – Kết thúc học phần 2
 • Ngày 11/02 – Bắt đầu học phần 3
 • Ngày 18-22/2 : Họp phụ huynh bậc Tiểu học
 • Ngày 26-27/2 : Họp phụ huynh bậc Trung học

Quý phụ huynh vui lòng xem bản tin chi tiết được cập nhật phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt ở đường dẫn bên dưới. Xin cảm ơn!

SIS@BDNC Bản tin tháng 01/2019 Tiếng Việt

SIS@BDNC Bản tin tháng 01/2019 Tiếng Anh