Bản tin Tháng 10 Năm 2018

news

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 10/2018 như sau:

·         THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

·         LỄ HỘI HALLOWEEN

·         TÀI KHOẢN MC ONLINE & RAZ-KIDS

·         HỘI ĐỒNG HỌC SINH

·         OUTWARD BOUND

·         NGÀY HỘI PAJAMA

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

·         Ngày 22/10:  Ngày đầu tiên của học phần 2

·         Ngày 31/10: Ngày hội Halloween/ Thử thách  STEM học sinh trung học

·         Ngày 14/12: Hội chợ Giáng sinh (Thời gian sẽ được thông báo sau)

·         Ngày 15/12-01/01: Nghỉ lễ Giáng sinh

·         Ngày 2/1-11/01/2019: Thi học kỳ 1

·         Ngày 25/01: Ngày cuối học phần 2

·         Ngày 11/02: Ngày đầu tiên học phần 3

Quý phụ huynh vui lòng xem bản tin chi tiết bên dưới được cập nhật phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa.

SIS@BDNC Bản tin Tháng 10 Năm 2018-Tiếng Anh

SIS@BDNC Bản tin Tháng 10 Năm 2018-Tiếng Việt

SIS@BDNC Bản tin Tháng 10 Năm 2018-Tiếng Hoa

Xin cảm ơn!