Bản tin tháng 3 năm 2018

news

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 03/2018 như sau:

 • THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
 • NGÀY HỘI THỂ THAO
 • CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ
 • NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI

SỰ KIỆN SẮP TỚI

 • Ngày 30/03: Ngày hội Thể thao Trường Quốc tế Singapore (Dự kiến)
 • Ngày 20/04: Đường đua sắc màu (Dự kiến)
 • Ngày 24/04: Kết thúc Học phần 3
 • Ngày 02/05: Bắt đầu Học phần 4
 • Ngày 21-30/05 : Thi học kỳ II
 • Ngày 22/06: Lễ Tổng kết năm học
 • Ngày 29/06: Kết thúc Học phần 4

Bản tin tháng 3 năm 2018 được cập nhật phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Quý vị vui lòng xem bản tin chi tiết ở đường dẫn bên dưới

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Việt 3/2018 (P.1)

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Hoa 3/2018 (P.1)

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Anh 3/2018 (P.1)

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Việt 3/2018 (P.2)

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Hoa 3/2018 (P.2)

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Anh 3/2018 (P.2)