Bản tin tháng 9 Trường Quốc tế Singapore Thành Phố Mới Bình Dương

news

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 09/2018 như sau:

  • THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
  • LỄ HỘI TRUNG THU
  • TÀI KHOẢN MC ONLINE VÀ RAZ-KIDS
  • CẮM TRẠI QUA ĐÊM LỚP 3-5

Sự Kiện sắp tới:

  • Ngày 24/09- Lễ hội trung thu
  • Ngày 5/10- Ngày hội Pajamas khối Mầm non
  • Ngày 5&6/10-Cắm trại qua đêm Lớp 3-5
  • Ngày 8-12/10-Chuyến đi OBV đầu tiên
  • Ngày 12/10- Ngày cuối cùng học phần 1
  • Ngày 31/10-Lễ hội Halloween

Quý phụ huynh vui lòng xem bản tin chi tiết được cập nhật phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt.

SIS@BDNC Newsletter of September SY 2018-2019-Vietnamese Version

SIS@BDNC Newsletter of September SY 2018-2019-English Version

Xin cảm ơn!