Bản tin tháng Tư năm 2018

news

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 04/2018 như sau:

 • THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
 • CHIẾN DỊCH NHẬN THỨC VỀ ĐƯỜNG
 • LỊCH THI HỌC KỲ 2
 • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC

Sự Kiện sắp tới:

 • Ngày 24/04 Ngày cuối Học phần 3
 • Ngày 02/05 Học phần 4 bắt đầu
 • Ngày 09/05 Họp tư vấn cho Lớp Dự Bị Tiểu Học lên Lớp 1
 • Ngày 21- 30/05 Thi Học kỳ 2
 • Ngày 11-15/06 Họp Phụ Huynh khối Tiểu học
 • Ngày 18/06 Họp phụ Huynh lớp IGCSE
 • Ngày 19-20/06 Họp Phụ Huynh khối Trung học
 • Ngày 22/06 Lễ Tổng Kết Năm Học
 • Ngày 29/06 Kết thúc năm học

Bản tin tháng Tư năm 2018 được cập nhật phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Quý vị vui lòng xem bản tin chi tiết ở đường dẫn bên dưới

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Việt 04/2018

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Anh 04/2018

SIS@BDNC Bản tin Tiếng Hoa 04/2018