Bản tin

news

Bản tin Tháng 11 Năm 2017

Bản tin tháng 11/2017 được cập nhật  phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Quý Phụ Huynh vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem bản tin bên dưới SIS@BDNC Bản tin Tháng 11 Năm 2017 – Tiếng…

Continue reading »

news

Bản tin Tháng 10 Năm 2017

Bản tin tháng 10/2017 được cập nhật  phiên bản tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt. Quý Phụ Huynh vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem bản tin bên dưới SIS@BDNC Bản tin Tháng 10 Năm 2017 – Tiếng…

Continue reading »

news

Bản tin Tháng 9 Năm 2017

Bản tin tháng 09/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Quý Phụ Huynh vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem bản tin bên dưới SIS@BDNC September Newsletter – Tiếng Anh SIS@BDNC September Newsletter –…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 8 năm 2017

Bản tin tháng 08/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SIS@BDNC Newsletter of August 2017 – Vietnamese version SIS@BDNC Newsletter of August 2017 –…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 6 năm 2017

Bản tin tháng 06/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt và tiếng Trung. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SIS@BDNC June newsletter 2017- English version SIS@BDNC June Newsletter 2017-Vietnamese version…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 5 năm 2017

Bản tin tháng 05/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt và tiếng Trung. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SIS@BDNC May Newsletter 2017 – English version SIS@BDNC May Newsletter 2017-Vietnamese…

Continue reading »

Bản tin tháng 4 năm 2017

Bản tin tháng 04/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, và tiếng Trung. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SIS@BDNC April Newsletter, 2017-English version SIS@BDNC April Newsletter, 2017-Chinese version SIS@BDNC…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 3 năm 2017

Bản tin tháng 03/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt và tiếng Trung. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SIS@BDNC Newsletter of March 17 – Vietnamese version SIS@BDNC Newsletter of…

Continue reading »

Bản tin tháng 1 năm 2017

Bản tin tháng 01/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. SISBDNC Newsletter of January 2017 – English version

Continue reading »