Bản tin

news

Bản tin Tháng 8 Năm 2018

Kính gửi Quý phụ huynh, Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 08/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG MC ONLINE LỊCH THI OUTWARD BOUND Sự Kiện…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 06/2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 06/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC KẾT QUAT THI CUỐI KỲ CẬP NHẬT THÔNG…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 1 năm 2018

Bản tin tháng 1 năm 2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 1 năm 2018 – Bản Tiếng Anh Bản tin…

Continue reading »