Bản tin

news1-64x64

Bản tin tháng 8/2019

Bản tin tháng 08/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố…

Continue reading »

news1-64x64

Bản tin Tháng 12 Năm 2018

Kính thưa Quý phụ huynh, Quý phụ huynh vui lòng xem bản tin đặc biệt tháng 12 bên dưới được cập nhật phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt Bản tin đặc biệt tháng 12- tiếng Việt Bản tin đặc biệt…

Continue reading »

images

Bản tin Tháng 11 Năm 2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 11/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG LỄ HỘI HALLOWEEN NỘI QUY GIÀY DÉP THI HỌC KỲ 1 CUỘC THI…

Continue reading »

news

Bản tin Tháng 8 Năm 2018

Kính gửi Quý phụ huynh, Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 08/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG MC ONLINE LỊCH THI OUTWARD BOUND Sự Kiện…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 06/2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 06/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC KẾT QUAT THI CUỐI KỲ CẬP NHẬT THÔNG…

Continue reading »