Tin Tức Và Sự Kiện

news

Bản tin Tháng 10 Năm 2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 10/2018 như sau: ·         THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG ·         LỄ HỘI HALLOWEEN ·         TÀI KHOẢN MC ONLINE & RAZ-KIDS ·        …

Continue reading »

news

Bản tin Tháng 8 Năm 2018

Kính gửi Quý phụ huynh, Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 08/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG MC ONLINE LỊCH THI OUTWARD BOUND Sự Kiện…

Continue reading »

news

Bản tin tháng 06/2018

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 06/2018 như sau: THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC KẾT QUAT THI CUỐI KỲ CẬP NHẬT THÔNG…

Continue reading »