Bản Tin Tháng 3/2021

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 3 năm học 2020-2021.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 3/2021 như sau:

NỘI DUNG TRONG THƯ

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

 GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN  NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Bản tin tháng 3/2021 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Newsletter Issue 8 – March 2021 Vn

Newsletter Issue 8 – March 2021 En