Bản Tin Tháng 4/2021

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 4 năm học 2020-2021.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 4/2021 như sau:

NỘI DUNG TRONG THƯ

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
CẬP NHẬT STEM

Bản tin tháng 4/2021 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Newsletter Issue 9 – April 2021 En

Newsletter Issue 9 – April 2021 Vn