Bản Tin Tháng 9/2022

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 9 năm học 2022-2023.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 9/2022 như sau:

NỘI DUNG TRONG THƯ
THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC
BÁO CÁO HỌC TẬP TRUNG HỌC
BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH STEM
THÔNG TIN NHÂN VIÊN
HỌC TRỰC TUYỂN, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỒ TRỢ
CÁC THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT CHUNG

Bản tin tháng 9/2022 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Newsletter Issue 2_2022-2023_September 2022_VN

Newsletter Issue 2_2022-2023_September 2022_EN