Năm học 2017 -2018

 • School Life

  Mừng ngày nhà giáo Việt Nam

  Ngày hội giáng sinh

  Làm bạn với khoa học

  Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6

  Lễ tổng kết năm học 2017-2018

 • Các sự kiện đặc biệt

  Ngày hội Pajama dành cho các bé Mẫu giáo

  Ngày hội Haloween

  Ngày thế giới nước