Bình Dương BTV (thời lượng: 1 phút), phát sóng ngày 08/12/2018, thời sự tối 18g30 Từ 15p15s