Đội Ngũ Nhân Viên

tap-the-giao-vien-bdnc

 • Đội ngũ Quản Lý

  Đội ngũ Quản Lý

  Thầy Mark Watling

  Hiệu Trưởng

  Bằng Cấp

  Chứng Chỉ Giảng Dạy TEFL Và TESOL

  Cô Caroline Mead

  Hiệu Phó

  Bằng Cấp

  Cử nhân giáo dục
  Chứng chỉ quản trị giáo dục
  Chứng chỉ TESOL

  Cô Nguyễn Thị Mộng Dung

  Quản lý văn phòng

  Bằng Cấp

  Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh
  Cử Nhân Ngôn Ngữ Đức

  Cô Trần Thị Kim Trí

  Phụ trách chương trình Song ngữ

  Bằng Cấp

   Chứng chỉ giảng dạy Quốc Tế Cambridge chuyên dành cho Giáo viên và Người huấn luyện
   Cử nhân Đại học chuyên ngành Ngữ Văn Anh
   Chứng chỉ Tiếng Anh  IESOL
   Cử nhân Đại học chuyên ngành Văn học và Lịch sử
   Chứng chỉ Quản lý Hiệu Trưởng
 • Phụ trách chương trình quốc tế

  Phụ trách chương trình quốc tế

  Thầy Jonathan Bosman

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ THPT

  Bằng Cấp

  Cử nhân giáo dục Toán/ Tiếng Anh
  Đào tạo cao cấp Toán/ Tiếng Anh

  Thầy Thomas Dowden

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ THCS

  Bằng Cấp

  Cử nhân báo chí
  Chứng chỉ giáo dục

 • Giáo Viên

  Giáo Viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2020 – 2021.

  GIÁO VIÊN MẪU GIÁO VÀ DỰ BỊ TIỂU HỌC-2020-2021

  GIÁO VIÊN TIỂU HỌC-2020-2021

  GIÁO VIÊN THCS VÀ THPT-2020-2021

  GIÁO VIÊN BỘ MÔN-2020-2021