Ngày Nước Thế Giới Tại SIS @ BDNC🌊🌊

🏊🏊Vào Ngày Nước Thế giới, tại Trường Quốc tế Singapore ở Thành phố Mới Bình Dương, các em học sinh đã tham gia một hoạt động đặc biệt là đi qua bể bơi, cầm một chiếc thùng trên đầu và vận chuyển nước từ một xô nước đầy sang một xô rỗng. Có những chướng ngại vật như mì, ống vòi phun và nước bắn vào các em!!! Nếu nước bị đổ, các em không được đổ đầy nước vào thùng mà phải quay lại xô đổ đầy. Điều này được lặp lại cho đến khi hết thời gian.

🌈🌈Từ hoạt động này, các em có thể hiểu được giá trị của nước như một nguồn sống và chúng ta cần nó để tồn tại. Ngoài ra, hoạt động này còn giúp cho các em thấy được một số gia đình/trẻ em trên thế giới phải lấy nước từ sông và vượt qua những khu vực nguy hiểm như thế nào.