Bản Tin Tháng 02/2024

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 02 năm học 2023-2024.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 02 năm 2024 như sau:

NỘI DUNG THƯ
THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Bản tin tháng 02 năm 2024 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

SIS@ BDNC – Newsletter_February 2024_EN

SIS@ BDNC – Newsletter_February 2024_VN