Bản Tin Tháng 11/2023

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 11 năm học 2023-2024.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 11/2023 như sau:

NỘI DUNG THƯ
THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
THÔNG TIN KHỐI TIỂU HỌC
THÔNG TIN KHỐI TRUNG HỌC
THÔNG TIN HỆ SONG NGỮ
CẬP NHẬT STEM
THÔNG TIN TỪ HỘI ĐỒNG SINH VIÊN

Bản tin tháng 11/2023 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

SIS@ BDNC – Newsletter_November 2023_EN

SIS@ BDNC – Newsletter_November 2023_VN