Ngày Nước Thế Giới: Cuộc Thi Nước Vì Hòa Bình

Lớp IGCSE1 là người chiến thắng trong cuộc thi video ngắn được tổ chức dành cho cấp trung học!