Bản tin Tháng 8 Năm 2018

news

Kính gửi Quý phụ huynh,

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành Phố Mới Bình Dương trong tháng 08/2018 như sau:

  • THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
  • MC ONLINE
  • LỊCH THI
  • OUTWARD BOUND

Sự Kiện sắp tới:

  • Ngày 30/08- Buổi giới thiệu về Outward Bound
  • Ngày 02/09- Lễ quốc khánh
  • Ngày 03/09- Ngày nghỉ bù Lễ quốc khánh
  • Ngày 24/09- Lễ hội trung thu (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian tới)
  • Ngày 12/10- Ngày cuối cùng học phần 1

Quý phụ huynh vui lòng xem bản tin chi tiết ở tập tin đính kèm được cập nhật phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa.

SIS@BDNC Bản tin Tháng 8 Năm 2018-Tiếng Việt

SIS@BDNC Bản tin Tháng 8 Năm 2018-Tiếng Anh

SIS@BDNC Bản tin Tháng 8 Năm 2018-Tiếng Hoa

Xin cảm ơn!