Bản tin tháng 8/2019

news1-64x64

Bản tin tháng 08/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 08/2019 như sau:

THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
DẠY THÊM NGOÀI TRƯỜNG
TIÊU CHÍ ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH
GIỎI XUẤT SẮC
MC TRỰC TUYẾN VÀ RAZ-KIDS
ĐẾN TRƯỜNG MUỘN

Newsletter August 2019-2020 – VL

SIS@BDNC Newsletter August 2019-2020 – EL

SIS@BDNC Newsletter August 2019-2020 – CL