Bản Tin Tháng 10/2022

Kính gửi Quý phụ huynh,

Nhà trường xin gửi đến Quý phụ huynh Newsletter tháng 10 năm học 2022-2023.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Thành phố mới Bình Dương trong tháng 10/2022 như sau:

NỘI DUNG TRONG THƯ
THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC
BÁO CÁO HỌC TẬP KHỐI SONG NGỮ
BÁO CÁO HỌC TẬP KHỐI TRUNG HỌC
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM
CẬP NHẬT NHÂN SỰ
HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA THÁNG
LỄ HỘI HALLOWEEN

Bản tin tháng 10/2022 được cập nhật các phiên bản tiếng Anh, tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Newsletter_2022-2023_October 2022_VN

Newsletter_2022-2023_October 2022_EN